Wat doen we?

Open Armen is een vereniging voor en door mensen die te maken krijgen of hebben gehad met (kans)armoede. We organiseren daarbij heel wat activiteiten doorheen het jaar:

  • Maandagavondbijeenkomsten
  • Vrij inloopmomenten
  • Computerlessen
  • Onze themawerking waarbij we elk jaar gaan werken rond een zaak die invloed heeft op het leven van onze mensen
  • Een actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede
  • Verschillende vormingen en info-avonden
  • De jaarlijkse uitstap in de zomer
  • De jaarlijkse BBQ
  • Een kerst- en nieuwjaarsfeest