Themawerking

Elk jaar werken we met Open Armen aan een thema dat ons aanbelangt. We brengen de problemen in kaart die mensen ervaren en proberen oplossingen te formuleren aan het beleid om zo de drempels weg te nemen voor mensen die het wat moeilijker hebben.

Voor het jaar 2018 werkten we rond het thema gezondheid.
Voor het jaar 2019 werkten we rond het thema kwalitatief wonen.