Over Ons

Missie
Open Armen vzw is een vereniging die zich inzet rond (kans)armoedebestrijding en sinds 2010 officieel is erkend als een vereniging waar armen het woord nemen (vwawn).

Onze missie is om de maatschappelijke positie van mensen in armoede te versterken door een krachtige stem te zijn in de strijd tegen kansarmoede. Om gelijke kansen te creëren zodat mensen in armoede ook hun recht op een menswaardig en mooi leven kunnen opnemen. Dit doen we door verhalen en ervaringen te brengen tot bij de samenleving, lokale besturen en andere instanties om hen bewust maken van de gevolgen van armoede op het dagelijks leven. Zo doende willen we zorgen dat de noden en wensen van mensen in armoede niet ongehoord blijven.

Visie
Wat we doen in onze vereniging heeft te maken met twee belangrijke doelen die we voor ogen houden.

We streven ernaar om als lokale vereniging een vertrouwde plek te zijn in Halle en omstreken voor iedereen die in aanraking komt met (kans)armoede en degenen die een hart hebben voor onze missie. Om als verenigd netwerk een plek te zijn waar mensen met hun zorgen naartoe kunnen komen en antwoorden kunnen vinden op hun problemen. Waar men steun, een adempauze, en hernieuwde kracht kan vinden om vooruit te komen, om verder te kunnen gaan leven.

Als vereniging waar armen het woord nemen, en waar men het meest kan leren wanneer men het heeft over armoede en armoedebestrijding, willen we gezien worden als een volwaardige, evidente, en zelfs onvermijdelijke gesprekspartner. Om niet enkel mee te spreken over problemen en tekortkomingen in het beleid, maar ook om mee oplossingen aan te dragen, en tesamen armoede verder de wereld uit te helpen.

Doelstellingen
Onze werking is verder opgebouwd rond de 6 criteria waar een vereniging waar armen het woord nemen aan moet voldoen.

1. Armen verenigingen zich

2. Armen het woord geven

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

4. Werken aan maatschappelijke structuren

5. Dialoog en vorming

6. Armen blijven zoeken

Meer info over deze 6 criteria kan je hier terugvinden.