Ieders stem telt

De armoedecijfers in Vlaanderen blijven stijgen en steeds meer mensen krijgen het moeilijk om rond te komen.

Thema’s zoals:

  • De lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen
  • De hoge water- en energiefactuur
  • De toenemende hulpvragen aan het OCMW
  • De ontoereikende inkomens
  • De hoge eisen op de arbeidsmarkt
  • De hoge schoolrekeningen

… krijgen zelden een plaatsje in de verkiezingsprogramma’s.

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokaal niveau. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijkse leven voor hun inwoners te verbeteren, ook voor zij die het moeilijker hebben. Daarom vragen we aan het stadsbestuur om hier werk van te maken!

De kabouters gaan het immers niet doen. Het zijn wel degelijk de politici die een sociaal beleid moeten voeren en zo ieders stem laten meetellen. De kabouter staat dan ook symbool voor deze actie van ‘Ieders stem telt’.

‘Ieders stem telt’ is een initiatief van verschillende sociale partners. In Halle zijn dit: SAAMO Vlaams-Brabant, Open Armen, Buurtwerk Halle, CAW, Begeleid Wonen Pajottenland en Groep INTRO.