17/10

’17/10′ of de Werelddag van Verzet tegen Armoede is een belangrijke dag binnen onze werking! Elk jaar zet Open Armen vzw zich dan in om een bepaald aspect binnen de problematiek rondom (kans)armoede onder aandacht te brengen van het bredere publiek. Dit door middel van een actie in het kader van deze dag.

 

In 2022 heeft Open Armen gewerkt aan “Digitale uitsluiting” om de toegang tot de digitale wereld bij mensen in maatschappelijk kwetsbare positie te verminderen. Open armen ontwikkelde een gezelschapsspel om drempels die mensen ervaren kenbaar te maken bij de digitale dienstverlening. Samen met de leden stonden wij op de markt in Halle op 15 oktober 2022. We hebben lekkere warme soep uitgedeeld en ons digi-spel rond digitale inclusie gespeeld met voorbijgangers. Op die manier kwamen zij te weten waarmee mensen geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld: moeilijkheden om documenten van de Gemeente in te dienen, bankverrichtingen uitvoeren, zich online inschrijven. Denk ook aan mensen die niet over computervaardigheden beschikken of gewoon ‘geen’ computer hebben thuis. Doorheen het spel kwamen de mensen verschillende situaties tegen van waargebeurde digitale drempels. Op die manier willen we het grote publiek bewust maken van de problematiek.

Dit spel kan gebruikt worden als tool om in dialoog te treden met verleners of aanbieders van digitale diensten. De hulpdiensten kunnen dit uitlenen om van daaruit in gesprek te gaan met de dienst die aan digitale inclusie wil werken.