17/10

’17/10′ of de Werelddag van Verzet tegen Armoede is een belangrijke dag binnen onze werking! Elk jaar zet Open Armen vzw zich dan in om een bepaald aspect binnen de problematiek rondom (kans)armoede onder aandacht te brengen van het bredere publiek. Dit door middel van een actie in het kader van deze dag.

In 2020 is daarbij aandacht gegeven aan de dienstverlening en informatieverstrekking van organisaties waar mensen in armoede vaak in contact mee komen. Deze laat soms te wensen over, waardoor men met vragen blijft zitten, of waarbij zaken onnodig blijven aanslepen.
In dit uitzonderlijk jaar was het verder ook onvermijdelijk om een woordje te zeggen over de corona-pandemie en de link te leggen met het thema van dit jaar. Verschillende instanties, organisaties, en begeleiding waren zo voor enige tijd moeilijk te bereiken, of waren volledig ontoegankelijk doordat zij voor enige tijd de deuren hadden gesloten. Mensen raakten hierdoor in isolatie, en men had soms geen perspectief meer over hoe het eraan toe zou gaan in de toekomst.

Open Armen vzw heeft daarbij een warme fakkeltocht georganiseerd doorheen de straten van Halle om symbolische de weg naar hulp te verlichten. Dit met de kernboodschap; dat zij die hulp zoeken, ook die hulp mogen vinden.

De volgende actie zal plaatsvinden op 17/10/2021.