Werkgroep Gezondheid

Elk jaar werken we met Open Armen aan een thema dat ons aanbelangt. We brengen de problemen in kaart die mensen ervaren en proberen oplossingen te formuleren aan het beleid om zo de drempels weg te nemen voor mensen die het wat moeilijker hebben.

Dit jaar is het thema Gezondheid met een focus op de nood aan een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg!

Interesse om hier aan mee te werken? Kom eens langs of stuur een berichtje.